Členská schůze 2021

Vážení členové,

jménem představenstva družstva děkuji všech, kteří se účastnili letošní členské schůze konané korespondenční formou a odeslali svůj hlasovací lístek v řádném termínu. Vzhledem k účasti 88,57 % členské základy, byla členská schůze usnášeníschopná a Usnesení schváleno. Dle výsledku hlasování proběhnou volby do představenstva a kontrolní komise na příští členské schůzi v roce 2022.

Složení komise pro přípravu voleb, určené představenstvem, bude zveřejněno na webových stránkách družstva v lednu 2022. Na komisi se po té můžete obracet se svými návrhy na kandidáty do představenstva a kontrolní komise družstva.

Ing. Petr Slovák, předseda

 

ZOD DELTA Štípa, družstvo

Za dvorem 305, Zlín – Štípa, 763 14 Zlín 12
tel: 577914001
e-mail: info@zodstipa.cz

AGRODELTA, s. r. o.

Za Dvorem 305, Zlín – Štípa, 763 14 Zlín 12
tel: 577914185
e-mail: agrodelta@zodstipa.cz
 

Mapa