EU DOTACE

 

Název projektu: Instalace FVE vč. akumulace v ZOD DELTA Štípa, družstvo

Společnost Zemědělské obchodní družstvo DELTA Štípa, družstvo realizuje v letech 2022 - 2024 projekt v rámci Národního plánu obnovy, Program Fotovoltaické systémy s/bez akumulace s názvem Instalace Instalace FVE vč. akumulace v ZOD DELTA Štípa, družstvo

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (vč. akumulace energie) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k zefektivnění energetického hospodářství v podnikatelském objektu žadatele.

 

ZOD DELTA Štípa, družstvo

Za dvorem 305, Zlín – Štípa, 763 14 Zlín 12
tel: 577914001
e-mail: info@zodstipa.cz

AGRODELTA, s. r. o.

Za Dvorem 305, Zlín – Štípa, 763 14 Zlín 12
tel: 577914185
e-mail: agrodelta@zodstipa.cz
 

Mapa