EU DOTACE

 

                           

Název projektu: Instalace FVE vč. akumulace ve společnosti AGRODELTA, s.r.o.

Společnost AGRODELTA, s.r.o. realizuje v letech 2022 - 2024 projekt v rámci Národního plánu obnovy, Program Fotovoltaické systémy s/bez akumulace s názvem Instalace FVE vč. akumulace ve společnosti AGRODELTA, s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (vč. akumulace energie) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k zefektivnění energetického hospodářství v podnikatelském objektu žadatele.

ZOD DELTA Štípa, družstvo

Za dvorem 305, Zlín – Štípa, 763 14 Zlín 12
tel: 577914001
e-mail: info@zodstipa.cz

AGRODELTA, s. r. o.

Za Dvorem 305, Zlín – Štípa, 763 14 Zlín 12
tel: 577914185
e-mail: agrodelta@zodstipa.cz
 

Mapa